Covid-19 update 15-12-2020

Vanaf 15 december zijn de regels weer aangescherpt voor het sporten door de gisteren afgekondigde Lockdown. De aanscherping van de regels op het sporten heeft ook invloed op de buitentrainingen. De regels gelden tot minimaal 19 januari 2021.

Is het toegestaan om binnen en buiten te sporten (in groepslessen)? (www.rijksoverheid.nl)

Sporten is alleen buiten toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden:

 • Sporten binnen is niet toegestaan
 • Sporten buiten mag met groepjes van maximaal 2 mensen (exclusief instructeur).

 

Hoe gaan we dit organiseren?:

 • sporten in 2 tallen (individueel mag ook)
 • training wordt klaargezet zodat je zelfstandig kunt sporten
 • wacht op locatie in 2 tallen tot je kunt beginnen (of je gaat individueel)
 • je pakt een training die klaar ligt en gaat de training samen met je maatje (of individueel) uitvoeren
 • wanneer eerste 2 tal er is kun je gelijk beginnen ook al is het nog geen tijd
 • houd ruime afstand van de andere 2 tallen
 • de trainer zal rond lopen om aanwijzingen te geven of om vragen te beantwoorden
 • cooling down (uitlopen, rekken en strekken) doe je voor jezelf. Je krijgt een duidelijk signaal wanneer de training is afgelopen en jij kunt beginnen aan je cooling down.

Afspraken rondom de training:

 • Waardevolle spullen houd je zelf bij je
 • matjes evt zelf meenemen
 • zorg er voor dat je de drukte niet op zoekt, dus ook niet bij de wisseling van een nieuwe groep.
 • reis alleen tenzij je uit hetzelfde huishouden komt
 • houd ook onderweg naar of van de training aan de gestelde regels van de overheid, max 2 personen op 1,5 meter afstand.

De bestaande basisregels:

 1. Geen handen schudden
 2. Houd voldoende afstand tussen elkaar. Minimaal 1,5 meter. Ook tijdens het sporten! Geef elkaar de ruimte.
 3. Bij verkoudheid, hoest, ziek of grieperig, kom dan zeker niet en ziek goed uit voordat je weer gaat sporten. Wij vertrouwen hierbij
 4. op jullie eigen verantwoordelijkheid
 5. geen oefeningen met fysiek contact
 6. Tijdens de trainingen maken we geen gebruik van materialen

From December 15, the rules for sports have been tightened again by the Lockdown announced yesterday. The tightening of the rules on sports also has an influence on outdoor training. The rules apply until at least January 19, 2021.

Is it allowed to exercise indoors and outdoors (in group lessons)? (www.rijksoverheid.nl)

Sports are only allowed outside if it is possible to keep 1.5 meters apart:

 • Indoor sports is not allowed
 • Outdoor sports are allowed in groups of maximum 2 people (excluding instructor).


How are we going to organize this?:

 • sports in pairs (individual is also allowed)
 • training is set up so that you can exercise independently
 • wait on location in pairs until you can start (or you go individually)
 • you take a training that is ready and you will perform the training together with your buddy (or individually)
 • when the first 2 is there you can start right away even if it is not yet time
 • keep a good distance from the other 2 numbers
 • the trainer will walk around to give directions or answer questions
 • You do a cooling down (walking, stretching and stretching) for yourself. You will receive a clear signal when the training is over and you can start your cooling down.

Agreements around the training:

 • You keep your valuables with you if necessary
 • bring your own mats
 • make sure that you do not seek out the crowds, including when changing a new group.
 • travel alone unless you come from the same household
 • Also keep to the rules of the government on the way to or from the training, max 2 people at 1.5 meters distance.

The existing basic rules:

 1. Don’t shake hands
 2. Keep enough distance between each other. Minimum 1.5 meters. Also during sports! Give each other space.
 3. In case of a cold, cough, sick or flu, do not come out well before you start exercising again.
 4. We trust in this on your own responsibility
 5. no exercises involving physical contact
 6. We do not use materials during the training